C# Array List Kullanımı

C# ArrayList kullanımı

Diziler Konusunu biliyorsunuz ama size artık diziler yetmiyor ve artık daha kullanışlı koleksiyonlara geçmek istiyorsunuz. Hoş geldiniz ArrayList kullanımını kalemim döndükçe sizlere anlatmak istiyorum. Bu konuya geldiğinize göre Diziler konusunu tam olarak bildiğinizi düşünüyorum. Bilmiyorsanız öncelikle diziler konusunu anlamaya çalışın aksi halde buradan size ekmek yok. ArrayList bir koleksiyon türüdür ve kendisine özgü bir kütüphanesi bulunmaktadır. ArrayList ile ilgili sizlere aşağıda genel bilgileri vermeye başlayalım.

ArrayList Kütüphanesini Ekleme

ilk olarak Visual Studıomuzu açalım ve aşağıda belirttiğim kütüphanemizi ekleyelim,

using System.Collections;

Bu saatten sonra ArrayList kullanmamızda herhangi bir engel kalmamıştır. Şimdi bir ArrayList Tanımlaması nasıl yapılır ona bakalım.

ArrayList Koleksiyonu Oluşturma

ArrayList list = new ArrayList();

Gördüğünüz gibi list isminde bir ArrayList tanımı yaptık. Dizilerde yaptığımız gibi önceden kaç elemanlı olduğunu belirtmedik. İstediğimiz kadar eleman ekleyebiliriz. Burada dikkatinizi bir şey çekti mi? Dizilerde veri tipini önceden belirliyorduk. Ancak ArrrayList olayında herhangi bir veri tipi belirlemedik. Evet arkadaşlar ArrayList Object veri tipinde verileri kabul ettiği için istediğimiz veri tipini koleksiyonumuza ekleyebiliriz.Hadi şimdide ArrayList koleksiyonumuza elemanlarımızı ekleyelim.

ArrayList Koleksiyonuna Eleman Ekleme

list.Add(1); list.Add(“Akif”);

Yukarıda add komutu ile integer bir eleman olan 1 ve string bir ifade olan Akif diye iki adet eleman eklemesi yaptık. Ve yine bu elemanların veri tipleri ile alakalı herhangi bir şey belirtmedik. Ekleme işlemini Add komutu ile yaptık ve artık Koleksiyonumuzda eklenmiş iki adet elemanımız var Şimdi ise hali hazırda bulanan bir koleksiyonun tüm elemanlarını yeni koleksiyonumuza nasıl ekleyeceğimizi görelim.

ArrayList a = new ArrayList(); List.AddRange(a);

AddRange metodu ile a isimli oluşturduğumuz Koleksiyonun tüm elemanlarını list isimli koleksiyonumuza toplu olarak eklemiş olduk. AddRange metodu bu bağlamda işlerimizi oldukça hızlandırmaktadır. Elemanlarımızı ekledik artık bu elemanlarımızı kullanmak istiyoruz. İşte burada veri tiplerini belirtmek zorundayız.

ArrayList Koleksiyonuna Eleman Çağırma

Convert.ToInt32(list[0]) list[1].ToString();

Yukarıda integer veri tipimizi ve string veri tipimizi kullandık. Burada aslında veri tiplerimizin ne olduğunu belirlemiş olduk, convert metodu ile int değerimizi aldık ToString ile de string ifademizi çağırmış olduk. Bu arada ilk defe dizinleri kullandık index sırasına göre elemanlarımızı çağırdık. ArrayList koleksiyonlarında elemanlarımızı kullanmak bu kadar basit. Hadi şimdide ArrayList koleksiyonumuzdan değerlerimizi nasıl sileceğimizi öğrenelim.

ArrayList Koleksiyonuna Eleman Silme

list.RemoveAt(0); list.Remove(“Akif”) list.RemoveRange(0, 1); list.Clear();

Yukarıda ArrayList Koleksiyonlarında silme işlemi için kullanılan 3 ayrı metot ile ilgili örnek verdik şimdide bu örnekleri biraz daha açıklayalım.

RemoveAt= Bu metot ile ArrayList içerisinde bulunan üyelerin index sırasına göre silme işlemi yapacaktır. Yukarıda yaptığımız örnekte 0 indekste bulunan “1” isimli üyemizi sildik.

Remove= Bu metot ise ArrayList içerisinde bulunan üyelerin ismine göre silme işlemi yapacaktır. Yukarıda verdiğimiz örnekte Akif isimli üyeyi sildik.

Clear= Bu metot ise ArrayList içerisinde bulunan tüm üyeleri silmek için kullanılmaktadır. Bu metot ile tüm üyelerinizden sonsuza dek kurtulun.

RemoveRange= Bu metot ise ArrayList içerisinde üyeleri toplu olarak indekse göre silme işlemi yapmaktadır. Burada parantez içerisinde başlangıç indeks sayısı ikinci olarak ise virgül ile ayrım yaparak kaçıncı indekse kadar silmesini istediğimizi belirtiyoruz. Yukarıda yaptığım örnekte tüm 0 indeksten başlayarak 1. indeksime kadar silmesini sağladım. Şimdide ArrayList üyelerini ters çevirelim

ArrayList Koleksiyonu üyeleri Ters Çevirme

List.Reverse();

Yukarıda ki Reverse metotu ile list isimli ArrayList’imin üyelerini ters çevirdim. Yani burada Akif en başa geçti 1 isimli üyem ise en sona geçmiş oldu. Bu metotun hikayesi bu arkadaşlar. Birde koleksiyonumuzu A-Z doğru sıralama yapmak istediğimiz durumlara da bir bakalım.

ArrayList Koleksiyonu üyeleri Sıralama

list.Sort();

Sort metotu ile List isimli üyelerimizi alfabetik sıraya göre yeniden düzenlenmesini sağladık. yukarı da yazdığım komut benim koleksiyonumda hata verecektir çünkü integer tipinde ki bir üyeyi nasıl sıralama yapacağını makine bilmediği için sorun yapacaktır. Hadi şimdide Koleksiyonumuzun içerisinde aranan elemanın olup olmadığını nasıl bulabileceğimize bakalım.

ArrayList Koleksiyonu Contains Metodu

bool a= list.Contains(“Akif”);

Yukarıda Bool tipinde a değişkeni oluşturduk ve Contains metotu ile dizimizde Akif isimli bir üye olup olmadığını sorduk. Bahse konu üye var ise True yok ise False sonucunu bize verecektir. Contains metodunu bu yönde sıklıkla kullanabiliriz. Bu arada Contains kelimesinin Türkçe karşılığı ise içerenler anlamındadır. Buradan da aklınızda bulunsun sevgili okurlarım. Şimdide aradığımız bir elemanın kaçıncı indekste bulunduğunu öğrenelim

ArrayList Koleksiyonu IndexOf Metodu

list.IndexOf(“Akif”);

Yukarıda ki IndexOf metodu ile aranan bir değerin kaçıncı indekste bulunuğunu bize verecektir. Yukarıda ti işlem sonucunda bize 1 sonucunu verecektir çünkü Koleksiyonumuz da Akif 2. sıradadır. Sıra falan demişken gelin şimdide üye elemanlarımızı nasıl sayacağımıza bakalım.

ArrayList Koleksiyonu Üye sayısını alma

Convert.ToInt32(list.Count);

Yukarıda koleksiyonumuz da kaç tane üyemiz olduğunu sayarak sonucu integer bir değer olarak aldık. Count fonksiyonu ile sizde koleksiyonunuzu saydırabilirsiniz. Yukarıda ki kodun karşılığı 2 olacaktır. Burada Convert kullanmamızın sebebi ArrayList object sınıfında olduğu için Veri Tiplerinin belli olmamasıdır. Count fonksiyonu ise int değer verdiği için koleksiyonumuzu int veri tipine çevirdik.

ArrayList Koleksiyonu Insert Metodu

list.Insert(0, 3);

Insert metodu ile Koleksiyonunuza eleman ekleyebilir yada koleksiyonunuz da elemanı değiştirebilirsiniz. Insert metodunu yazdıktan sonra parantez içine ilk yazacağımız değer indeks sırasıdır, daha sonra virgülden sonra ki değer ise elemanımızın ismidir. Yukarıda ki örnekte list isimli koleksiyonumun 0. indeksinda bulunan değeri 0 ile değiştirdim.

Bu ve bunun gibi bir çok dersi ücretsiz olarak öğrenmek için mutlaka youtube sayfama abone olabilirsiniz. Ayrıca bizleri sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. İnstagram adresimiz @webpazari233 Twitter adresimizi ise @PazarWeb Hepinize mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum.

Bu yazımızda anlattığım konu ile ilgili yapamadığınız yada kafanıza takılan her soruyu sitemizin yorum kısmına yazarak cevap bulabilirsiniz.

Leave a Reply