C# DERSLERİ VERİ TİPLERİ

Her dilin bir alfabesi vardır, yazılım dillerinin de temelinde işte bugün ki konumuz olan veri tipleri yatmaktadır. Tüm yazılım dillerinde ortak bir şekilde veri tipleri vardır. Bu anlamda bu konuyu öğrenmeniz şart olup, veri tiplerini bilmeden yazılım öğrenmek, bir nesneyi görmeden resim çizmek ile aynı şey diyebilirim.

Hani yazılım dillerinde Merhaba dünya diyoruz ya iş o dünyayı veri tipleri sayesinde yazdırıyoruz desem yanlış olmaz.

VERİ TİPİ NEDİR?

Veri tipleri ile ilgili gerçek dünyamızdan örnek vermek gerekirse, şöyle bir dünyaya baktığımızda hayvanlar, insanlar bitkiler kendi içlerinde ayrılmışlardır. Mesela bir yılana sürüngenler grubuna dahil etmişlerdir. Bazı bitki dünyasında odunsu bitkiler denilmiştir. Bu bağlamda aslında her şey türüne göre sınıflandırılmıştır. Yazılım dünyasında da türüne göre sınıflandırma yapılmış ve bunun adına da veri tipi demişlerdir.

Peki C Sharp denilen yazılım dilinde kaç tane veri tipi vardır ey hoca diye bağırıyorsunuz değil mi?

C# dilindeki temel veri türleri için tamsayı, kesirli sayı, decimal, char, string ve boolean veri tipleri şeklinde kategoriler kullanılabilir. Aşağıda C# veri tipleri (C# data types) gözükmektedir.

 1. byte : Uzunluğu 1 byte’tır, 0 ile 255 arasında değer alır.
 2. sbyte : Uzunluğu 1 byte’tır, -128 ile 127 arasında değer alır.
 3. short : Uzunluğu 2 byte’tır, -32768 ile 32767 arasında değer alır.
 4. ushort : Uzunlupu 2 byte’tır, 0 ile 65535 arasında değer alır.
 5. int : Uzunluğu 4 byte’tır, -2.147.483.648 ile 2.147.483.648 arasında değer alır.
 6. uint : Uzunluğu 4 byte’tır, 0 ile 4.294.967.295 arasında değer alır.
 7. long : Uzunluğu 8 byte’tır, -1020 ile 1020 arasında değer alır.
 8. ulong : Uzunluğu 8 byte’tır, 0 ile 2 x 1020 arasında değer alır.
 9. float : Uzunluğu 4 byte’tır, 1.5 x 10-45 ile 3.4 x 1038 arasında değer alır.
 10. double : Uzunluğu 8 byte’tır, 5.0 x 10-324 ile 1.7 x 10308 arasında değer alır.
 11. decimal : Uzunluğu 12 byte’tır, ±1.0 x 10-28 ile ±7.9 x 1028 arasında değer alır.
 12. char : Uzunluğu 2 byte’tır, Bütün ınicode karakterleri kapsar.
 13. string : Tek bir karakter, sözcük veya cümle gibi değerlerin saklanmasında kullanılır.
 14. boolean : True – false değer tutan tiptir.

Burada belirtilen C# tipler arasından programı gidişatına göre işimize yarayanları rahatlıkla kullanabiliriz.

NEDEN C# BU VERİ TİPLERİNİ KULLANMAK ZORUNDAYIZ?

Bu sorunun tek bir cevabı bulunmakta sevgili okurum, bilgisayar denilen aletleri gerçekten tam bir aptal olmasından dolayı… Bir bilgisayara yazılım üzerinden bir şey yaptırmak istiyorsak salağa anlatır gibi tek tek ne yapması gerektiğini bildirmek zorundayız. Eline bir salatalık verdiğimizde onun türünün ne olduğunu söylemek zorundayız salatalık bir sebzedir demezsek yazılım onu et olarak değerlendirebilir ve bu da hataya sebep olabilir. Yani makinaya kodumuzun hangi tür bir kod olduğunu söylemek zorundayız.

Dersimizi video olarak dinlemek isterseniz buyrun link aşağıda

Leave a Reply