C# DERSLERİ YAPICI METOTLAR

Herkese merhaba, projemiz üzerinde kullandığımız classlara ulaşabilmek için ilk olarak nesneyi örnekleme yapma durumundayız

Yukarıda sınıflar isimli classımızı örnekleyerek içinde bulunduğu class içerisinde Sinif olarak tanımlamasını yaptık. Burada en son kısımda kapattığımız parantezler ise bu classta bulunan fieldların varsayılan değeri alacağını belirtir. Burada aslında biz farkında olmadan default yapıcı metot devreye girmiştir. sınıflar isimli classımız içerisinde bir takım fieldlar belirleyelim.

Yukarda bulunan değerler string olduğu için varsayılan yapıcı metot örnekleme yapar yapmaz hepsine ilk olarak null değeri verecektir. Peki ama bunlar int olsaydı 0 bool olsaydı true olarak varsayılan değerler verecekti.

Peki ama örnekleme yapar yapmaz ben direk olarak fieldlarıma değer ataması yapmam mümkün değil mi? Tabi mümkün arkadaşım. Bu durumlarda yapıcı metotlar devreye girmektedir.

Yapıcı metotlar nasıl tanımlanır

  1. Yapıcı metotların isimleri sınıf isimleri ile aynı olmak zorundadır.
  2. Public olarak bildirilmeleri gerekir.
  3. Geri dönüş değerleri yoktur.
  4. Yapıcı metotları hızlı tanımlamak için ctor yazarak iki defa tab tuşuna basmak yeterlidir.

Yukarda ki kod bloğunda gördüğünüz gibi yapıcı metotlar oluşturduk, burada aşırı yüklenme yaparak örneklememizin ne şekilde yapmak istediğimizi belirleyebiliyoruz.

Görmüş olduğunuz üzere örnekleme esnasında 4 farklı şekilde değer ataması yapabileceğimizi anladık.

Leave a Reply